Ispitivanje semena

Fizička ispitivanja
Biološka ispitivanja

Fizičko-hemijska ispitivanja

Ispitivanje kvaliteta mleka i proizvoda od mleka
Ispitivanje zemljišta, djubriva, industrijskih i otpadnih voda

Mikrobiološka ispitivanja

Ispitivanje sirovog mleka
Ispitivanje vina i šire

  • Osnovani smo 1957 godine, kao centralna laboratorija u sklopu Poljoprivrednog Kombinata Beograd. Od 1995 godine prvi put se organozujemo kao EKO-LAB DOO.
  • Zaposlenaih 54. Jedan sa titulom doktora nauka, 3 sa magistraturom, 3 sa specijalizacijom i 12 sa visokom stručnom spremom. Visoka obučenost i tehničko znanje.
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Generalni inspektorat-Ovlašćenje za ispitivanje kvaliteta mleka, broj 361-04-00055/2010-02 od 27.5.2010.
  • Ministarstvo za zdravlje RS, Ovlašćuje nas za utvrdjivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 530-01-269/95-04
  • EKO-LAB DOO se nalazi na listi laboratorija kojima su ustupljeni poslovi laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje.
  • Ovlašćenje za obavljanje ispitivanja kvaliteta i senzorno ocenjivanje šire, „stonog“ vina (vina bez geografskog porekla) i drugih proizvoda pre punjenja, deklarisanja i stavljanja u promet, kao i drugih ispitivanja za potrebe proizvodjača.

Delatnosti

  • Potrebne su vam usluge Eko-Lab laboratorije, popunite upit

    Naše službe će Vam odgovoriti veoma brzo.