• Ispitivanje mleka i proizvoda od mleka

 • Ispitivanje mesa i proizvoda od mesa

 • Ispitivanje hrane biljnog porekla, vina, piva i alkoholnih pića

 • Ispitivanje hrane za životinje

 • Ispitivanje zemljišta, djubriva, industrijskih i otpadnih voda

 • EKO-LAB DOO
  Industrijsko nasele bb, Padinska Skela
  Beograd, 11213 Padinska Skela
 • Telefon: 011/8871-401,
  011/8872-527,
  011/8872-528
  Fax: 011/8871-534