EKO-LAB zapošljava ukupno 48 radnika, od toga 1 sa titulom doktora nauka, 1 sa magistraturom, 4 sa specijalizacijom i 13 sa visokom stručnom spremom. Osoblje poseduje potrebno obrazovanje, obučenost, tehničko znanje i iskustvo za obavljanje ispitivanja i permanentno se obučava putem internih i eksternih obuka.

Rukovodno osoblje EKO-LAB-a:

 • Direktor
  Nešić Aleksandar, Diplomirani hemičar-master, Specijalista sanitarne hemije
  aleksandar.nesic@aldahra.com
  063/641-995

 • Rukovodilac sistema kvaliteta
  Pavlović Gordana, Diplomirani veterinar specijalista mikrobiologije sa imunologijom
  gordana.pavlovic@aldahra.com
  063/642-011

 • Rukovodilac hemijskog odeljenja i rukovodilac instrumentalnog odeljenja
  Milutinović Marko, Diplomirani inžinjer tehnologije - Hemijski inženjer
  marko.milutinovic@aldahra.com
  063/641-976

 • Rukovodilac odeljenja za mikrobiološka ispitivanja
  Katić Ilija, Diplomirani inž.biotehnološkog i biohemijskog inženjerstva specijalista higijene i tehnologije namirnica animalnog porekla
  Ilija.katic@aldahra.com
  063/641-990

 • Rukovodilac Biološko-biohemijskog odeljenja
  Obradović Svetlana, Diplomirani inžinjer poljoprivrede.-smer ratarstvo
  svetlana.obradovic@aldahra.com
  062/80-14-925

 • Rukovodilac odeljenja za uzorkovanje i prijem uzoraka
  Ćalić Jelena, Diplomirani inženjer tehnologije
  jelena.calic@aldahra.com
  063/519-268

 • Rukovodilac službe za komercijalno-finansijske i opšte poslove
  Šarac Danijela, Diplomirani prostorni planer
  danijela.sarac@aldahra.com
  063/641-996