Krajem novembra 2020. realizovana su investiciona ulaganja u infrastrukturu (nove prostorije) u cilju poboljšavanja uslova okoline za vršenje ispitivanja zemljišta, vode, đubriva i semena poljoprivrednih biljaka.

Nakon ocenjivanja od strane ATS-a u svrhu proširenja obima akreditacije, sprovedenog 31.avgusta 2020. godine, laboratorija je 06.10.2020. godine dobila novi obim akreditacije, koji je uključio i ispitivanja:
1. Kabasta hraniva - Određivanje sadržaja vlakana NDF, ADF, ADL/gravimetrijska metoda.
2. Mleko i mleko u prahu - Određivanje sadržaja Aflatoksina M1 ELISA testom

Dana 04. 02.2020. dostavljen je novi sertifikat o akreditaciji kojim se potvrđuje da EKO-LAB DOO zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017. Sertifikat o akreditaciji važi do 11.02.2024. godine.

Nakon ponovnog ocenjivanja ATS-a, realizovanog 09., 12. i 13.11.2019. godine, EKO-LAB odlukom ATS-a prelazi na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2017.

U najnovijem CEN/CENELEC biltenu "SME Newsletter-November 2016" objavljen je i tekst o EKO-LAB-u. Ovej Newsletter je dostupan i na CEN/CENELEC sajtu

22.11. i 03.12.2016.godine, u EKO-LAB-u je uspešno sprovedeno Prvo redovno nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije.